Information Center for Israeli Art English

תמרה מסל

תמרה מסל, ישראלית, נולדה בונס איירס, בארגנטינה ב-1965.

תמרה מסל נולדה בבואנוס איירס, ארגנטינה בשנת 1965. בשנת 1972 עלתה לישראל. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 למדה אמנות בבצלאל. יצירתה המוקדמת של מסל, משנות ה-90 של המאה ה-20, התמקדה בצילום שהדגיש את פני השטח של הדימוי, תוך העלאת נושאים כפמיניזים ומגדר, לצד עיסוק בטבעו של האובייקט האמנותי.

לימודים

1989-1987 מכללת הסביבה - סדנה לעיצוב ואדריכלות, תל אביב-יפו
1993-1989 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות), תואר ראשון, המחלקה לאמנות, BFA

הוראה

1997 ואילך בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מחלקת אמנות

פרסים

1993-1992, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1993 פרס ע'ש מארי פישר לעידוד אמנים צעירים, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט