Information Center for Israeli Art English

דוד מערבי

דוד מערבי (מַרוֹבְנֶה), יליד האימפריה הרוסית, 1945-1896. פעל בארץ-ישראל (פלשתינה).

דוד מערבי נולד ביקטרינוסלב (דנייפרופטרובסק) שבאימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). אביו היה מורה לעברית.בראשית שנות העשרה של המאה ה-20 עלה לארץ ישראל והחל ללמוד אמנות ב"בצלאל" בירושלים. בזמן מלחמת העולם הראשונה עבד בחקלאות ברחובות. לאחר מכן עבד כפועל חקלאי בגליל ומימש כשומר בכרמי יהודה ובתל אביב. בשנת 1920 התיישב בתל אביב והחל לעסוק בהוראת מוזיקה ובניצוח מקהלות. בין היתר הלחין את השיר "גינה לי" מאת לוין קיפניס ואת "שירה הנוער" מאת שמואל בס. עזבונו האמנותי מכיל בעיקר רישומים פיגורטיביים בסגנון אקדמי וציור בצבעי מים.

לימודים

1912 (?) - 1916 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
שנות ה-20 של המאה ה-20 מוזיקה, תל-אביב

הוראה

1945-1920 ציור ומוזיקה, בתי ספר בתל-אביב