Information Center for Israeli Art English

טל מצליח

טל מצליח, ישראלית, נולדה ב-1961.

טל מצליח נולדה בשנת 1961 בקיבוץ כפר עזה. בילדותה עברה מספר ניתוחי עור. בהיותה בת 16 החלה לעסוק בציור ובשנת 1984 החלה ללמוד בבית הספר לאמנות "קלישר". בעת לימודיה הכירה את דני בן שמחון, שהפך לבעלה עד לשנת 2001. ביחד עם בן שמחון וגיל גורן פתחה בבית הספר גלריה לאמנות. בשנת 1999 פרשה זמנית מאמנות ועסקה בפעילות חברתית עם בני נוער ביפו. בראשית שנות ה-2000 חזרה להתגורר ולפעול בקיבוץ.

רבים מציוריה של טל מצליח מאופיינים בדחיסות של הקומפוזיציה ובשיטת ציור עמלנית, בעזרת מכחולים זעירים. הדימויים בעבודות רבות הם בעלי מטען אוטוביוגרפי.

לימודים

1988-1984 בית הספר לאמנות הציור בתל-אביב ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו

פרסים

1995 פרס האמן הצעיר המדור לאמנות פלסטיות, המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות
1996 פרס הדסה ורפאל קלצ'קין לאמן היוצר, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2001 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות, ישראל
2001 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2009 פרס ע"ש רות וברוך רפפורט לאמן בכיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב