Information Center for Israeli Art English

דפנה מרגולין, ציירת. נולדה בתל יוסף ב-1945. ב-1973 ייסדה בי''ס פרטי להוראת לימודי הסביבה ופיתוח החושים. ב-1990 ייסדה את עלמ''א - עמותה ישראלית למען מודעות ומעורבות אקולוגית.

לימודים

1967 דיפלומה בגרפיקה, המכללה הפוליטכנית, תל אביב
1973 בוגרת ביה''ס הגבוה לציור, תל אביב, אצל רות במברגר
1976 בוגרת הסמינר ללימודי אמנות, תל אביב