Information Center for Israeli Art English

איתן מרגלית, צייר. נולד בישראל ב-1934. בילדותו שהה עם הוריו כמה שנים באוקראינה בבית סבו עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. עם שובם לארץ עברו לקיבוץ גבעת השלושה, וב-1947 לפתח תקווה. ב-1952 עבר לכפר מעש.

לימודים

1970 - 1973 לימודי אמנות לא סדירים בערב אצל אריה מרגולשינסקי
1989 - 1992 בסדנה לציור ''בית הלוחם'' באפקה בהוראת נעמי מילר