Information Center for Israeli Art English

דפנה מרדיקס, ציירת. נולדה ב-1960.

לימודים

1981-85המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1989 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות