Information Center for Israeli Art English

רועי מרדכי

רועי מרדכי, ישראלי, נולד ב-1976.

רועי מרדכי נולד בחיפה בשנת 1976.

לימודים

2002-1999 מכון אבני, תל אביב
2003-2002 לימודי מלגה, מוסררה, ירושלים

הוראה

2001-2003 ציור ורישום, אוניברסיטת תל אביב
2003-2004 הדרכת בני נוער באמנות

פרסים

2006 מענק, קרן ברכה
2010 פרס Da Dun Fine Arts, טאיג'ונג, טאיוואן
2012-2011, מלגת אמן בקהילה, משרד התרבות והספורט
2012 פרס האמן הצעיר, משרד התרבות והספורט
2013-2012, מלגת אמן בקהילה, משרד התרבות והספורט
2015 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2017 מלגת שהייה, המוזיאון לאמנות, דיסלדורף, גרמניה