Information Center for Israeli Art 44
English

ישראל מרדר, ישראלי, יליד גליציה, 1970-1902.

ישראל מרדר נולד בפודבלוצ'סק, שבמחוז טרנופול, גליציה (כיום אוקראינה), בשנת 1902. לאחר מלחמת העולם הראשונה היגרה המשפחה ללעיירה סקאלאט. בשנת 1925 עלה לארץ-ישראל. בתחילה עבד בייבוש ביצות בחדרה ובבנימינה ובשנת 1926 החל ללמוד ב"בצלאל" בירושלים, עד לסגירתו בסנת 1929. לאחר סיום לימודיו פתח בית מלאכה בירושלים, שם עסק במלאכות שונות ובהן ריקוע וצריבת מתכת, ציור והדפס בסגנון "בצלאלי". בין היתר ביצע עבודות לפי עיצוב של זאב רבן. בשנת 1936-1935 ביקר בפולין. לאחר סגירת בית המלאכה עבד בקק"ל כאמן קליגרפיה על גבי תעודות וספרים עד לפרישתו לגמלאות. בין היתר ביצע את התבליט, בעיצובו של אריק גיל, על דלתות בנק לאומי לשעבר ברחוב יפו בירושלים, ואת התבליט "גירוש מגן העדן", בעיצובו של זאב רבן, וכן עיצב וביצע את התבליט "אדם וחוה", שהותקנו על שערי ביתו של רבן בירושלים.

לימודים

1929-1926 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים