Information Center for Israeli Art English

אוהד מרומי

אוהד מרומי, אמן מולטימדיה ופסל ישראלי, נולד בשנת 1967 בקיבוץ מזרע. עם סיום לימודי התיכון, בגיל 17, נרשם מרומי ללימודי אמנות בבית הספר לאמנות "קלישר". לאחר שחרורו מצה"ל נרשם מרומי ללימודי אמנות ב"בצלאל"' אותם סיים ב–1992. בין השנים 2002 - 2003 למד בבית הספר לאמנות של אוניברסיטת קולומביה בארצות הברית.
ב-1998 זכה מרומי בפרס קרן גוטסדינר לאמן ישראלי צעיר. בעקבות קבלת הפרס הציג במוזיאון תל אביב לאמנות מבנה בשם "וילה 3" (1999) שהציגה את עיסוקו במיצב ובמודלים של אדריכלות ובהקשר התרבותי שלה.
בספטמבר 2001 הציג מרומי את "הנער מדרום תל אביב", פסל שהיה חלק ממיצב גדול שעסק בשאלות של הגירה ומיעוטים. מרומי הציב בסופו של מבנה דמוי מעבר גבול את דמותו המוגדלת של נער שחור, תוך שהוא מדגיש בדמות מאפיינים אתנוגרפיים וסטריאוטיפים שונים. בראיון תיאר מרומי את נושא העבודה כ"מערכת יחסים בין גוף לארכיטקטורה, בין קולוניאליזם לארכיטקטורה כמקום אוטופי, אבל גם כמקום של שערים, מיון, גוף וצבע." בעקבות הצגתו בתערוכה "זמן אמת, אמנות בישראל 1998-2008" (2008) במוזיאון ישראל, נרכש הפסל ונתרם למוזיאון על ידי אספן פרטי.
אוהד מרומי מתגורר ויוצר בניו יורק, ארצות הברית.

לימודים

1981–1985 בית הספר ע"ש קלישר, תל-אביב
1988–1992 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2004 תואר שני, אוניברסיטת קולומביה, ני יורק

פרסים

1998 שלב הגמר, קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2002 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות