Information Center for Israeli Art English

אריה מרזר

אריה מרזר, ישראלי, יליד פולין, 1966-1905.

אריה מרזר נולד בוורשה, פולין, בשנת 1905. משפחתו היתה משפחה חסידית והתנגדה לרצונו ללמוד אמנות. בהיותו בן 15 עזב את משפחתו והחל ללמוד אמנות אצל פרופ' אדם ריכטארסקי באקדמיה לאמנות בוורשה, ובשנת 1928 הציג לראשונה את עבודותיו בתערוכת יחיד. בין השנים 1943-1930 התגורר בפריז, צרפת, שם התקרב אל קבוצת "אסכולת פריז" והציג מעבודותיו בתערוכות שונות. עם כיבוש צרפת בידי הצבא הגרמני, נמלט לשוויץ. בשנת 1945 עלה לארץ-ישראל והתיישב בשנת 1949 בצפת.

יצירתו של מרזר מרבה לעסוק במוטיבים מן היהדות על ידי שימוש בטכניקה של ריקוע נחושת. ביצירותיו ביקש לשלב בין מסורת הריקוע היהודית לבין האמנות המודרנית.

לימודים

אקדמיה לאמנות, ורשה, פולין

פרסים

1946 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה
1951 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
1954 פרס, עירית חיפה