Information Center for Israeli Art English

מריאן מרינל (לייבנר), ישראלי, יליד רומניה, 1955-1932

מאיר לייבנר, הוא מריאן מרינל, נולד בשנת 1932 ברומניה. לאחר השואה נכלא במחנה המעפילים בקפריסין. בשנת 1947 עלה לארץ ישראל במסגרת "עליית הנוער" ונשלח לקיבוץ עין השופט. בסוף שנות ה-40 של המאה ה-20 עבר להתגורר בירושלים, שם למד אמנות ב"בצלאל החדש". עיקר יצירתו היה במדיום הרישום ועבודותיו נשאו אופי אקזיסטנציאליסטי. בשנת 1955 שם קץ לחייו לאחר שטופל במחלקה פסיכיאטרית, והשמיד חלק גדול מיצירתו. ידידו הצייר פנחס בורשטיין אימץ לזכרו את השם מריאן.

לימודים

1952-1949 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים