Information Center for Israeli Art English

אהרון מרכר, צייר. נולד בברית המועצות ב-1899. 1930-33 ניהל את המוזיאון לתרבות ואמנות יהודית באודסה. 1934-1941 היה עובד מדעי ראשי במוזיאון העירוני לאמנות. 1945, 1956 מנהל המחלקה המדעית של המוזיאון הממלכתי לאמנות ארצות המזרח והמערב. ב-1950 נעצר יחד עם אמנים, סופרים ושחקנים יהודיים, נידון לעשר שנות מאסר, ושהה בכלא פוטמה במשך 6 שנים, עד מות סטאלין. עלה לישראל ב-1970.

לימודים

1926-1930 האקדמיה לאמנות באודסה
השתלם אצל פרופ' פרייערמן