Information Center for Israeli Art English

יוכבד מרקס

יוכבד מרקס, ישראלית.

יוכבד מרקס נולה בקיבוץ בעמק הירדן. היא למדה קדרות אצל הדוויג גרוסמן ואף שימשה כאסיסטנטית שלה בירושלים. בעת לימודי קדרות אצל חנה חר"ג צונץ, פגשה מרקס את יהודית מאיר. בשנת 1958 עברו השתיים לבאר-שבע, שם הקימו בית מלאכה לקרמיקה שנקרא תחילה בשם "כדן" ואחר כך בשם "יוכבד ויהודית".

הצבעוניות של יצירותיה היתה מאופקת וקרובה ברוחה לטבע המדברי. בית המלאכה עשה שימוש בחומר מקומי מן הנגב (לס וחימר-תמנע), והן נהגו לשרוף את החומר לטמפרטורות גבוהות של 1200–1300 מעלות, שהיו חריגות בתקופה ההיא.

לימודים

1954–1955 קדרות, אצל הדוויג גרוסמן, ירושלים
קדרות, אצל חנה חר"ג צונץ, חיפה