Information Center for Israeli Art English

יוסי מרק

יוסי מרק, ישראלי, נולד ב-1954.

יוסי מרק נולד בשנת 1954. כבר בילדותו החל לעסוק בציור. בשנות ה-70 של המאה ה-20 למד פילוסופיה של המזרח באוניברסיטת תל אביב. לאחר לימודיו נסע למסע בצפון אמריקה. עם שובו לישראל, בסוף אותו עשור, החל ללמוד ציור ב"מכון אבני". עיקר יצירתו של מרק היא בתחום הציור. ציוריו, המאופיינים בסגנון ריאליסטי ובנקיון צורני, מכילים תיאורי דמויות בעלי משמעויות סמליות.

לימודים

פילוסופיה ומדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב
1982-1978 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
השתלם בלונדון ובמונטריאול

הוראה

רישום וציור, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
מדרשה להכשרת מורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1981 מלגת הצטיינות, קרן "עיר ואם" לטיפוח פעולות תרבות ואמנות, תל-אביב