Information Center for Israeli Art English

יצחק (איציק) מרשה, ישראלי, נולד במרוקו ב-1947.

לימודים

1971-1967 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1972 פיסול, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1973 מנהל סדנת הפיסול, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1973 אמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1978-1976 מרכז סדנת אמנות לצעירים
1979 מנחה לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים
1991-1982 מפקח על האמנות הפלסטית, עיריית ירושלים, ירושלים
2003-1991 מנהל מחלקת האמנות, עיריית ירושלים, ירושלים

פרסים

1975 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1976 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1978 פרס עופר פניגר לאמן צעיר
1987 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1990 פרס שושנה איש שלום, בית האמנים, ירושלים
2013 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת

פסלים במרחב הציבורי

1977 ב'ס בית יעקב, ירושלים, פסל
1980 ב'ס בתלפיות, ירושלים, ציור קיר
1986 מעלה אדומים, פסל סביבתי