Information Center for Israeli Art English

יצחק מרשה

יצחק (איציק) מרשה, ישראלי, נולד במרוקו ב-1947.

לימודים

1971 בוגר, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1972 פיסול, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1973 מנהל הסדנה לפיסול, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1975-1973 מרצה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1978-1976 מרכז סדנת אמנות לצעירים, בית האמנים, ירושלים
1979 מנחה לאמנות, עיריית ירושלים
1991-1982 מפקח על האמנות הפלסטית, עיריית ירושלים
2003-1991 מנהל מחלקת האמנות, עיריית ירושלים

פרסים

1975 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1976 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1978 פרס עופר פניגר לאמן צעיר
1987 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1990 פרס שושנה איש שלום, בית האמנים, ירושלים