Information Center for Israeli Art English

אסי משולם

אסי (אסף) משולם, ישראלי, נולד ב-1975.

לאחר סיום לימודיו החל משולם ליצור עבודות צילום ווידאו העוסקות הדימוי גוף ובזהות עצמית. בעבודות הופיע האמן כשגופו מעוות באמצעים דיגיטאליים. בשנת 2005 פרסם משולם את הספר "רועכם", ששימש כבסיס לסדרת העבודות "מסדר הטומאה", המציגות דימויים מורבידיים בתוך מסגרת פסדו-דתית.

לימודים

2000-1997 תואר ראשון באמנות וארכאולוגיה (הצטיינות יתרה), אוניברסיטת חיפה, חיפה

פרסים

1999 פרס קרן מוזיאון הכט ליוצרים צעירים, מוזיאון ראובן ועדית הכט, חיפה
2000 פרס הצטיינות לסטודנט, החוג לאמנות-יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2001 פרס ע"ש יוכבד וידרא לעידוד אמן צעיר, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2002 פרס אמן צעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2003 מלגת אמן מורה, משרד החינוך התרבות והספורט