Information Center for Israeli Art English

דלית מתתיהו טרמר, נולדה ב-1969.

לימודים

1990- 1993 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1994 פילוסופיה ואסתטיקה, לימודי חוץ, אוניברסיטת תל אביב