Information Center for Israeli Art English

יעקב נאמן, עוסק במגזרות נייר. נולד בקולוז'ואר, טרנסילבניה, 1908. עלה לישראל ב-1935. התפרנס מציור שלטים. גר בחיפה.