Information Center for Israeli Art English

מיכל נאמן

נתקבל אישור האמן להצגת תצלומי עבודות תחת רישיון creative commons 3.0

מיכל נאמן, ישראלית, נולדה ב-1951.

מיכל נאמן נולדה בשנת 1951 בקבוצת כינרת וגדלה בעיר לוד. במהלך שנות השבעים של המאה ה-20 יצרה נאמן גוף עבודות מושגי ואוונגרדי, שכלל מיצגים ופעולות אמנותיות אחרות. עבודות אלו עסקו בעיצוב הזהות הפרטית ובביטויים ארס-פואטיים לצד הקשרים ציבוריים ופוליטיים. בנוסף לעבודות אלו יצרה נאמן גם גוף עבודות גדול שעשה שימוש בתצלומים כחומר גלם להדבק (קולאז') המשולב עם טקסטים. בין העבודות הידועות היא הסדרה המשלבת דימויים של דג ושל ציפור (1977) לכדי חיה היברידית ובעלת זהות אניגמטית. בעבודות נוספות כגון "הרג פינגווין - נהרגה נזירה" (1975) או "וניה-ויזתא" (1975) הצביעה נאמן על הפער שבין הדימוי לשפה תוך שימוש במשחקי מלים ובהסטות של תכנים מילוליים.

בסוף שנות השבעים, בעת ששהתה בארצות הברית לשם לימודים, החלה נאמן לחזור לציור מסורתי. בתקופה זו הופיע בעבודותיה גם דימוי ה-"שפן-ברווז", הלקוח הדימוי מתוך ספרו של לודוויג ויטגנשטיין "חקירות פילוסופיות" (1953). מקורו של דימוי זה הוא ב״אשליית ג׳סטרו״, מושג פסיכולוגי המעלה את שאלת זיהויו של דימוי חזותי, והופיע מאז בעבודות רבות של נאמן.


בשנות התשעים החלה נאמן ליצור סדרה גדולה של ציורים, העושים שימוש במבנים גיאומטריים מופשטים ובהם התייחסויות פסיכולוגיות, מיניות וארס פואטיות. רצועות מסקינטייפ, בהן עשתה נאמן שימוש בעבודות המוקדמות בסדרה, הפכו במהלך הזמן לחלק אינטגרלי מן העבודה, כמעיןה קליפה או ה"נשל" של הציור.

לימודים

1972-1969 בוגרת, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, הרצליה
1974 בוגרת, תולדות האמנות וספרות השוואתית, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו
1980-1978 בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות-הברית

הוראה

2004-1977 בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2018-2005 פרופסור, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

פרסים

1978 מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל, at the School of Visual Arts, New York
1981 פרס ז'אק ויוז'יני אוחנה לאמן צעיר ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1995 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
1995 פרס, משרד המדע והאמנויות
1998 פרס איסראכארט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, ביחד עם ליליאן קלאפיש
1998 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2002 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
2002 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים