Information Center for Israeli Art English

זאב נבון

זאב נבון (קליגמן), יליד האימפריה הרוסית, 1901–?

זאב נבון נולד, כנראה, בדונייבצי, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה) בשנת 1901. בסוף שנות העשרה של המאה ה-20 למד ב"בצלאל" בירושלים. לאחר לימודיו עסק בהוראה. אחיו הם חיים ואריה נבון.

לימודים

1919–1922 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים