Information Center for Israeli Art English

הילה טוּני נבוק

הילה "טוּני" נבוק, ישראלית, נולדה ב-1974.

טוּני נבוק נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1974. במחצית הראשונה של שנות ה-2000 יצרה כמה עבודות מיצג משותפות עם האמנית קרין מנדלוביץ'. היא שותפה לעריכת כתב העת לאמנות "פיקניק" ולאצירת התערוכות שהפיק כתב העת. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

עבודותיה הפיסוליות של נבוק עושות שימוש בחפצים מגוונים מן-המוכן הבוחנים את הזיקות שבין האובייקט הפיסולי למציאות. רישומיה מאופיינים בשימוש בדימויים גאומטריים-ארכיטקטונים.

לימודים

1995–2000 מרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד, חיפה
2004–2005 בית הספר לאמנות קלישר, תל אביב-יפו, תוכנית ללימודי המשך,
2007–2009 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו (בהצטיינות)תואר שני, MFA

פרסים

2001 פרס הקרן לעידוד האמנות הבין-תחומות בישראל מיסודו של מקלט 209 ע"ש דן זקהיים
2001-2002, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2006 מלגה, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2011 פרס שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2012 מלגת אמן-מורה, משרד התרבות והספורט
2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2018 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים