Information Center for Israeli Art English

דוד נבות

דוד נבות, ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1989-1907.

דוד נבות נולד בזלטופול, האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה) בשנת 1907 למשפחה מסורתית-ציונית, שהיתה בבעלותה מפעל לעיבוד עץ. כבר בילדותו החל לעסוק באמנות. בשנת 1920 הצטרף ל"פרחי ציון", תנועה ציונית על-מפלגתית. בשנת 1924 ברח מן הגיוס לצבא והצטרף להכשרה של השומר הצעיר בוורשה, פולין. באותה שנה עלה לארץ-ישראל. בתחילה עסק בבנייה בתל-אביב וחיפה. בשנת 1925 הצטרף לקיבוץ עין חרוד. בשנת 1926 הצטרף ל"אגודת אמנים עברית". עם מעבר חברי הקיבוץ למקומו הנוכחי, בשנת 1927, עזב את הקיבוץ ונשאר באזור מעיין חרוד כשומר מטעים. בשנת 1937 נשלח, מטעם תנועת "החלוץ" להולנד. לאחר סיום תפקידו נסע לצרפת ואיטליה, שם השתלם באמנות. לאחר שובו לארץ-ישראל, בשנת 1928, הצטרף לקבוצה שהקימה את בית השיטה. בשנת 1951 עזב את הקיבוץ ועבר להתגורר באיילת השחר ואחר"כ קבוצת דגניה א'. בשנת 1965 עבר להתגורר במעלות.

עיקר יצירתו של נבות היה בתחום הציור. עבודותיו, משנות ה-20 ואילך, משקפים את השפעת האמנות הפוסט-אימפרסיוניסטית. בין נושאיו תאורי נוף בשמן ורישום.

לימודים

1938 השתלמות, אקדמיה לאמנות קולורסי, פריז, צרפת
1938 השתלמות, פירנצה, איטליה

הוראה

1939, 1946–1947 חוגי אמנות, קיבוץ בית השיטה
1951-? מורה לאמנות ,טבריה

פרסים

1960 פרס עידוד היצירה, מועצה אזורית עמק הירדן