Information Center for Israeli Art English

רות נבו

רות נבו, ישראלית, נולדה בדרום אפריקה ב-1924.

רות נבו לבית ויינברן נולדה בדרום אפריקה בשנת 1924. בשנת 1950 עלתה לישראל ועסקה במחקר ספרות במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. במחצית שנות ה-70 של המאה ה-20 החלה ללמוד ציור בשיעורי ערב בבצלאל אצל אמנים שונים, וכן קורסים במסגרת בית הספר "ארט סטודנט ליג" בניו יורק, ארצות הברית. בשנת 1988 פרשה מן האקדמיה והחלה לעסוק בציור כמשרה מלאה. בשנת 1990 התקבלה כחברה באגודת הציירים והפסלים. עבודותיה של נבו מאופיינות בגישה ריאליסטית ובסגנון המושפע מן האמנות הפוסט-אימפרסיוניסטית. בין נושאיה תיאורי נוף ודיוקנאות.