Information Center for Israeli Art English

עליזה נהור

עליזה נהור, ישראלית, ילידת גרמניה, 1987-1915.

עליזה נהור, משוררת וציירת. נולדה בגרמניה.בשנת 1915, נפתרה 1987. עלתה לישראל ב-1938.פרסמה שלושה ספרי שירה בהוצאת "עקד".התחילה לצציר כמבוגרת.

פרסים

1961 פרס אקו"ם לשיריה
1967 פרס הרמן שטרוק, עיריית חיפה