Information Center for Israeli Art English

יעקב נוסבאום

קלסר האמן כולל:
12 מאמרים וקטעי עיתונות

10 הזמנות לתערוכות

4 תמונות

יעקב נוסבאום, יהודי, יליד גרמניה, 1936-1873. פעל בגרמניה ובארץ ישראל.

יעקב נוסבאום נולד ברינא, גרמניה בשנת 1873 במשפחה מסורתית. בילדותו עברה המשפחה להתגורר בפרנקפורט על המיין. בשנת 1896 החל בלימודי אמנות במינכן, גרמניה. בתחילה למד באקדמיה פרטית ולאחר מכן באקדמיה בהנהלת הצייר גבריאל פון הקל. לאחר סיום לימודיו נסע להונגריה, שם היה חבר בנסיון לייסוד כפר אמנים שעסקו בציור באויר הפתוח. בשנת 1902 שב לגרמניה.

בתקופת מלחמת העולם הראשונה שימש נוסבאום כצייר רשמי מטעם הצבא הגרמני בחזית המערבית. לאחר סיום המלחמה נשא לאשה את מרים לבית גרינבאום ובני הזוג התיישבו בפרנקפורט על המיין. שם שימש נוסבאום כי"ור אגודת האמנים וכחבר ויו"ר סניף ארגון "בני ברית". בשנת 1925 ביקר בארץ ישראל ובשנת 1935 עלה לארץ והתיישב במושבה כנרת, שם נפטר בשנת 1936.

יצירתו של נוסבאום היא פוסט אימפרסיוניסטית ברוחה. בין עבודותיו בולטים נושאים כנופים ותיאורי דמויות המצויירים מתוך התבוננות ישירה בטבע. בתקופת שהותו בארץ ישראל נותרו מספר תיאורי נוף בצבעי מים.

לימודים

1896-1890 אקדמיה לאמנות, מינכן, גרמניה