Information Center for Israeli Art English

רחל נחשון דותן, צלמת.

לימודים

1963- 1966 בוגרת פסיכולוגיה וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1973 - 1976 קומוניקציה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994 - 1997 צילום, המדרשה למורים לאמנות, מכללת בית ברל