Information Center for Israeli Art English

אברהם ניומן

אברהם ניומן, יליד פולין, פעל בפלשתינה, 1942-1873.

אברהם ניומן נולד בעיירה שפרץ שבפולין בשנת 1873. 1904בשנת 1893 החל ללמוד אמנות בוורשה ואחר כך בקראקוב. בראשית המאה ה-20 נסע לפריז, צרפת, שם למד אמנות באקדמיה ג'וליאן. בשנת 1904 ביקר לראשונה בארץ-ישראל. בשנת 1916 השתתף בתערוכת הזסציון בוינה. היה חבר באיגוד האמנים היהודיים בקראקוב. בשנים 1927-1925 שהה בארץ-ישראל ואף לימד ב"בצלאל". הוא ביקר שוב בשנת 1934. בתקופת מלחמת העולם השנייה הועבר לגטו קראקוב, שם המשיך ביצירתו האמנותית עד למותו בשנת 1942.

לימודים

1893-? אמנות, וורשה, פולין
אמנות, קראקוב, פולין
1903-? אקדמיה ג'וליאן, פריז, צרפת

הוראה

1927-1925 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים