Information Center for Israeli Art English

משה ניניו

משה ניניו, ישראלי, נולד ב-1953.

משה ניניו נולד בשנת 1953 בשכונת סלמה בתל אביב-יפו במשפחה מסורתית. בנעוריו עברה המשפחה לגבעתיים. בשנות ה-80 של המאה ה-20, לאחר לימודי אמנות במסגרות שונות, היה ניניו שותף, ככותב וכעורך, לחידוש כתב העת לאמנות "קו". בנוסף לפעילותו האמנותית שימש נניו גם אוצר תערוכות.

יצירתו של ניניו מרבה לעסוק במעמדו של הדימוי האמנותי. פעמים רבות עושה האמן שימוש בשיעתוקים של דימויים מצולמים, המוצגים בתוך מערך פיסולי. בין יצירותיו הידועות "עבודת אח" (1988-1977).

לימודים

1974-75 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1975-77 ציור, אצל רפי לביא, תל אביב-יפו
1976 תולדות האמנות ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

פרסים

1987 מענק יצירה מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל
1989 מענק השתלמות, קצר מועד, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1993 פרס להשלמת עבודה, מינהל התרבות והאמנויות
1997 פרס בתחומי האמנות הפלסטית, משרד החינוך והתרבות
2014 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2015 פרס מרטייה, המוזיאון לאמנות ולהיסטוריה של היהדות, פריז, צרפת