Information Center for Israeli Art English

תמר ניסים. למדה בישראל.

לימודים

2005 בוגרת הסדנה השנתית לאמנות המיצג, בהנחיית תמר רבן, במת מיצג, תל אביב