Information Center for Israeli Art English

שלמה נרינסקי, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1960-1885.

שלמה נרינסקי נולד בכפר אבאין, רוסיה, בשנת 1885. בילדותו למד ציור במוסקבה. בשנת 1904 נסע לפריז, צרפת,. בשנת 1905, בדרכו חזרה לרוסיה, שהה בברלין, גרמניה, שם למד צילום. בשנת 1906 בקירוב עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. שם, פתח את "פוטוגרפיה אחדות" ביחד עם יעקב חוטימסקי. בתקופת מלחמת העולם הראשונה הוגלה למצרים. שם עסק בצילום בתחילה באלכסנדריה ואחר כך בקהיר. בשנת 1932 התיישב בפריז, שם פתח סטודיו לצילום. בתקופת מלחמת העולם השנייה נכלא במחנות המעצר בדרנסי ובסן דני. בשנת 1944 שוחרר במסגרת חילופי שבויים. עם שובו לארץ ישראל השתקע בקיבוץ עין חרוד. בשנות ה-50 עבר להתגורר בחיפה.עיקר פרסומו של נרינסקי היה בתחום הצילום. הוא תיעד את מראות ירושלים וארץ-הקודש שיצאו בשנת 1918 כגלויות בהוצאת האחרים ג'מאל. בנוסף, עסק בציור, עליו חתם בשם העת "נראני".

הוראה

שנות ה-50 של המאה ה-20 צילום, ויצ"ו חיפה