Information Center for Israeli Art English

צבי נרקיס

צבי נרקיס. נולד ברומניה ב-1921, עלה ארצה ב- 1944. מאבות הטיפוגרפיה הישראלית, עסק בעיצוב ספרים, תערוכות ובולים והתמחה בעיצוב אותיות דפוס ביניהם האות נרקיס הנפוצה בדפוס העברי הקרויה על שמו. נפטר ב-2010.

לימודים

1944-46 , בצלאל,ירושלים, ציור וגרפיקה אצל יעקב שטיינהרט ומרדכי ארדון

הוראה

1955 הטכניון, מכון לטכנולוגיה, חיפה, עיצוב גראפיקה , וטיפולוגיה

פרסים

2006 פרס אמת: האמנות, המדע והתרבות, משרד ראש הממשלה