Information Center for Israeli Art English

ישראל רולי נתיב, צלם. נולד בבלגיה ב-1940. עלה לישראל ב-1949, במסגרת עליית הנוער. מתגורר בטבעון.

לימודים

קורס להכשרת צלמים, מדור ללימודי חוץ, הטכניון, חיפה.

הוראה

1970 - 2005 מורה לצילום, המכון להכשרת מורים לאמנות ועיצוב, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, קריית טבעון