Information Center for Israeli Art English

אפרת נתן

אפרת נתן, ישראלית, נולדה ב1947.

אפרת נתן נולדה ב-1947 בכפר רופין להורים ילידי גרמניה. בשנות ה-70 של המאה ה-20 למדה אמנות במכון אבני ואצל רפי לביא. בין השנים 1983-1976 אצרה צערוכות למסגרות שונות של עליית הנוער. במהלך שנות ה-80 שימשה כאוצרת באגף הנוער של מוזיאון ישראל. בין היתר אצרה את התערוכות "גדול קטן" (1986), "אדמה" (1998) ועוד.

יצירותיה המוקדמות של נתן, משנות ה-70 של המאה ה-20, אופיינו בשימוש במדיום אוונגרדי כגון מיצג ומיצב. בראשית שנות ה-70 היתה שותפה לפעילות קבוצת "מצר-מסר". בעבודות כגון "פסל ראש" (1973), "חלב" (1974) ו-"גשרי הירדן" (1975) יצרה מיצגים ששילבו בין ביטויים גופניים לביקורת פוליטית וחברתית. החל משנות ה-90 של המאה ה-20 החלו להופיע בעבודותיה התייחסויות ביוגרפיות. בין יצירותיה "פסל הנפת חרמש" (2002) ושורה של עבודות העושות שימוש בגופיות כחומר גלם אמנותי.

לימודים

1970-1968 מכון אבני, תל אביב-יפו
1971-1970 ציור, אצל רפי לביא, רמת-גן

פרסים

1978 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2000 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פרס בתחומי האמנות הפלסטית, משרד החינוך והתרבות
2009 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2013 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים