Information Center for Israeli Art English

זיוה נתנאל, ציירת.

לימודים

המדרשה לאמנות רמת השרון
המכללה לציור ופיסול רמת גן עם הלני שמאי