Information Center for Israeli Art 21
English

אברי סגלי, צייר. יליד הונגריה. למד באקדמיה לציור בבודפשט, אצל הצייר ישיק אניוש. למד אצל הצייר מיקלוש אדלר מאסכולת נאג'באני. אחרי מלחמת העולם השנייה עלה ארצה והתיישב במצובה. ב-1961 בסיוע קרן שרת השתלם באקדמיה בוזאר, בפריז. בראשית שנות השבעים השתלם בפריז בתמיכת קרן זגגי, בסטודיו של מקס חכים.

לימודים

האקדמיה לציור בבודפשט, אצל הצייר ישיק אניוש
אצל הצייר מיקלוש אדלר
1961 אקדמיה בוזאר, פריז
1970 אצל מקס חכים, פריז