Information Center for Israeli Art 32
English

חנה סהר

חנה סהר, ישראלית, נולדה ב-1966.

חנה סהר נולדה בשנת 1966 ברמת-גן. בשנות ה-90, לאחר לימודי צילום, עבדה כצלמת בעיתון "מעריב" ו-"זמן תל אביב" (1995-1992) וכן פרסמה מדור צילום בעיתון "הזמן הורוד" (1998-1997). יצירתה המוקדמת, ממחצית שנות ה-90 של המאה ה-20, עסקה בתיעוד דמויות משולי החברה הישראלית ובהן זונות וטרנסג'נדריות. צילומיה המאוחרים יותר, משנות ה-2000 ואילך, עוסקים בדימוי הצילומי מתוך גישה רומנטית. עבודות אלו מאופיינות בגרעניות ובטשטוש, תוך הישענות על מסורת הצילום האמנותי. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

לימודים

1991-1987 המחלקה לצילום, קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו

פרסים

1992 מלגה, קמרה אובסקורה - בית הספר לאמנות, תל-אביב
1998 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
2001 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות