Information Center for Israeli Art 46
English

גדליה סוחובולסקי (סוחו)

גדליה סוחובולסקי (סוחו), ישראלי, יליד פולין, 1928-?

גדליה סוחובולסקי נולד בשנת 1928 בביאליסטוק, פולין. בהיותו בן 7 עבר להתגורר בוורשה. עם כיבוש העיר, ברח לאזור שבשליטת הצבא האדום. בשנת 1941 עלה לארץ ישראל. בשנת 1947 החל ללמוד בטכניון. עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס לשרות צבאי. לאחר סיום לימודיו עבר להתגורר בתל אביב-יפו, שם פתח משרד להנדסת בניין. בשנות ה-70 החל לעסוק בעיצוב רהיטים ואחר כך בעיצוב פסלי חוצות.

לימודים

1952-1947 הנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה

פסלים במרחב הציבורי

1971 הכניסה לרח' הנביאים, ירושלים
1971 אוניברסיטת תל אביב
1973 קרית שרת, חולון
1973 מחנה נופש, הועד למען החייל, גבעת אולגה
1975 פארק הירקון, תל אביב
1976 גבעה הצרפתית, ירושלים,
1979 גבעת מרדכי, ירושלים
1982 ימין משה, ירושלים