Information Center for Israeli Art 59
English

רבקה סטרק-אביבי

רבקה סטרק-אביבי, ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1979-1895.

רבקה, בת מרדכי וטובה דבורה ריבובסקי, נולדה בווילקובישק, שבפלך סובאלק, האימפריה הרוסית (כיום ליטא). המשפחה היתה מסורתית ורבקה זכתה לחינוך דתי. היא למדה בעזרת מורים פרטייים לצד לימוד בבית ספר עממי ובתיכון. דודה, אחי אמא, היה צייר הנוף הרוסי יצחק לויטן. היא למדה אמנות באקדמיה בוילנה, לצד ציור אצל ל. מ. אנטוקולסקי. בשנת 1914 עלתה לארץ-ישראל והחלה לימודים ב"בצלאל". בשנת 1920 הצטרפה כחברה ל"אגודת אמנים עברית" היא אימצה את השם "סטרק" כפסדונים. בשנה זו נישאה לפעיל הציוני ישראל אביבי. עיקר יצירתה של סטרק-אביבי היה בתחום פיסול בובות בבד. יצירותיה נשאו אופי אתנוכרפי, ותיעדו את הווי החיים של העדות השונות בארץ-ישראל.

לימודים

אקדמיה הממשלתית לאמנות, וילנה, האימפריה הרוסית
ציור, אצל ל. מ. אנטוקולסקי, וילנה, האימפריה הרוסית
בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

פרסים

1946 פרס ראשון לאמנות בארץ-ישראל, הסוכנות היהודית