Information Center for Israeli Art 32
English

אורי סיגל גלקין, פסל. נולד בישראל ב-1953.

לימודים

1982-84 תיאטרון הזירה, תל-אביב
1983-87 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, בוגר BA
1989 ביה''ס הגבוה לעיצוב פארסונ'ס, ניו-יורק סיטי, ארה"ב, תואר שני, MFA

פרסים

1986-1984, מלגת אלונה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1986-1984, מלגת לימודים, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1986-1984, מלגהת יעקב אגם, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985 פרס ברטא ווינר, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1986 פרס יעקב דורצ'ין, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1987 מלגה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
1991 מלגת "ארטיסטס פלייס", ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1997 מלגה לסטודנט מצטיין, המשרד לקליטת עליה, המחלקה לאמנים וספורטאים, ישראל, לחשיפה למחקרים נוספים באמנות
1997 מלגה לעריכה/הוצאה לאור של קטלוג, ד'ר ירוחם ויוכי ברק
1997 מלגה לאמן-מורה, משרד החינוך התרבות והספורט

פסלים במרחב הציבורי

1989 ב'ס מימד לאמנות, תל-אביב, "שומר גבולות"
1991 ריו דה ז'אניירו, בראזיל
1992 מטחם מכללת ברוקלין, ניו-יורק סיטי, ארה"ב1995 מושב עמיקם
1997פסל חוץ מרכז מדעי אמנותי, חולון.
1997 מסדרון תיאטרון ירושלים