Information Center for Israeli Art English

ארני סיימון, עלה לא'י דרך עלית הנוער; חבר חברת ראדיוס

לימודים

1957 מכון אבני, תל-אביב, בהדרכת יחזקאל שטרייכמן
1957 קיבוץ נען בהדרכת זריצקי ואביגדור סטימצקי
1958-61 ב'ס לה גראנד שומייר, פאריס, צרפת, השתלמות
1961 ב'ס בוזאר, פאריס, צרפת
1961 אקדמיה לאמנות, רומא, איטליה
1965 לימודי צילום וטלויזיה, פאריס, צרפת

הוראה

1974-76 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה
1977 מרכז לאמנות חזותית, באר-שבע, מרצה
1989-95 מדרשת לאמנות, רמת השרון, מורה
2000-07 מרצה ומרכז סדנאות אומן, אוצר תערוכות בבית אומניחם אשדוד
1998 סדנה לאמנים , תל-אביב

פרסים

1977 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
1985 מילגה ללמוד ב"סיטה דה בוז ארט", פאריס, צרפת, משרד החינוך והתרבות
1994 פרס התפנות מטעם משרד האמנויות
1998 קיבל סדנה בסדנאות לאמנים בתל-אביב