Information Center for Israeli Art English

ליאן סילברמן, צלמת.,בשנות 1993-97 היתה צלמת מערכת "שתי ערים", רשת שוקן. בשנות 1995-2008 היתה צלמת עצמאית לעיתונים ומאגאזינים.

לימודים

1987-89 מכללת קהילתית ע'ש דיאבלו, קליפורניה, ארה"ב
1989-93 בוגרת המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון, BA
1997-99 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, לימודי המשך לתואר שני, MFA
2003 אוניברסיטת תל-אביב, קולנוע עיוני
2004 קמרה אובסקורה, תל-אביב, קולנוע דוקומנטרי

הוראה

1993 הוראת צילום יסודי, חולון, אשדוד
2009-11 הוראת אמנות וצילום ברהט ואופקים במסגרת פרויקט אמן -בקהילה ואמן -מורה, מטעם משרד החינוך והתרבות
2012 הוראת צילום ואמנות בבית ספר דאר-אלקלם ברהט (אמן-מורה)
2012-13 הוראת צילום, בית ספר ברלב, פתח-תקוה
2012-13 הוראת צילום-מגמת צילום, תיכון נעמת, פתח תקוה
2014 הוראת אמנות, בית ספר בן-צבי, הרצליה
2014-15 הוראת צילום- מחוננים, טכנודע, חדרה

פרסים

2002 פרס "סיטה דה פאריס" משרד החינוך, פאריס, צרפת
2009 פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות, מענק "אמן בקהילה"
2010 פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות, מענק "אמן בקהילה"
2011 פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות, מענק "אמן-מורה"
2012 פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות, מענק "אמן-מורה"