Information Center for Israeli Art 38
English

דניאל סילבר.

לימודים

1994-95 אוניברסיטה לונדון גילדהאל, אנגליה, עסקים ואמנות
1995-96 מכללת אוניברסיטת לונדון, ב'ס סלייד,אנגליה, BFA של כבוד
1999-2001 מכללת מלכותית לאמנות, לונדון, אנגליה, MFA, אגף פיסול

פרסים

2005 פרס לאמן צעיר, משרד החינוך התרבות והספורט