Information Center for Israeli Art English

אורית סימן טוב

אורית סימן-טוב, צלמת. נולדה בירושלים ב-1971.

לימודים

1997-1993 בוגרת המחלקה לצילום, בצלאל, ירושלים

פרסים

1996 פרס המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1997 פרס אמן צעיר באמנות עצובי, משרד החינוך והתרבות
1998 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
1998 פרס הצילום, שונברג, ברלין, גרמניה
2000 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל