Information Center for Israeli Art English

נעמי סימן טוב

תצלום: © שוש קורמוש

נעמי סימן-טוב, ישראלית, נולדה בבולגריה ב-1952.

נעמי סימן-טוב נולדה בשנת 1952 בבולגריה. בשנת 1953 עלתה לישראל עם משפחתה וגדלה ברמת-גן. בשנות ה-70 למדה שנה במכון אבני וכן שנתיים פילוסופיה וספרות בירושלים. בסוף שנות ה-70 החלה ללמוד אמנות ב"מדרשה לאמנות". בנוסף לפעילותה כאמנית פרסמה בקורות אמנות בעיתונים כ"העיר". חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

עבודותיה המוקדמות, מראשית שנות ה-80, היו במדיום המיצב. לאחר מכן החלה לעסוק במדיום הציור. בתחילה, על גבי בריסטולים ואחר כך על גבי מצעים לא שגרתיים אחרים. במהלך שנות ה-90 החלה ליצור ציור המחקה טכניקות של אריגה וטקסטיל אחר.

לימודים

המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
ספרות ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1981-1978 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1988 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1993 פרס להשלמת פרוייקט, משרד המדע והאמנויות
1993 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות, ישראל
1995 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
1997 פרס בתחומי האמנות הפלסטית, משרד החינוך והתרבות