Information Center for Israeli Art English

רונן סימן טוב

רונן סימן טוב, ישראלי, נולד ב-1959

רונן סימן טוב נולד בירושלים בשנת 1959. במחצית שנות ה-80 של המאה ה-20 למד אדריכלות בהולנד. עם שובו לישראל, בתחילת שנות ה-90, עסק באדריכלות בכמה משרדים ובהם מלצר-איגרא (1993-1992), פ ברויד (1995), א.א. שרון (1997-1995), מ. גולדווסר (1998-1997). בין היתר עסק בתכנון מחלקות לבתי חולים, תיכנון של ישוב קהילתי מחוץ לירושלים ושימור שחונות. במקביל, למד אמנות ב"בצלאל" ועסק באמנות. עיקר יצירתו של סימן טוב היא בתחום הציור והרישום. עבודותיו עוסקות בתיאור מצבים בעלי משמעות סמלית, תוך התייחסיות אל מוטיבים יהודיים ופילוסופיים.

לימודים

1992-1985 תואר שני, M.SC. הפקולטה לאאדריכלות ותכנון ערים, אוניברסיטת דלפט, דלפט, הולנד
1999-1997 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

2000 - 2002 הוראה במוסדות שונים 2001 מכללת ידע ופוליטכניקום ניו-יורק סיטי, ארה",ב, שלוחת רחובות
2000 מכללת אורט, ירושלים
1999 בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, המחלקה לאומנות ואדריכלות

פרסים

1987 מילגת J.M.W., הולנד
1997 מלגת קרן אדם ללימודי המשך באמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1998 קרן מלגות ע"ש לוטי רוסטצ'וק
2002 מלגה, קרן אדם רבינוביץ’ לתמיכה באמנים
2010 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2014 פרס שושנה איש-שלום, בית האמנים, ירושלים
2016 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2016 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס

פסלים במרחב הציבורי

שימור שכונות - נחלת שבעה, מאה שערים