Information Center for Israeli Art English

פורת סלומון, ישראלי, נולד ב-1980.

לימודים

2007-2003 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2009-2008 לימודי תרבות מכללת עלמא לתרבות עברית
2013-2012 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

הוראה

2013- מקים ומנהל, פרדס - בית הספר הגבוה לאמנות, גבעת וושינגטון

פרסים

2016 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט