Information Center for Israeli Art 27
English

שלמה סלומונוביץ, צייר. ביקר לראשונה בארץ ב-1928. חזר לארץ ב-1932. הצטרף לאגודת הציירים והפסלים, חיפה, בשנת 1940. נפטר ב-1958.