Information Center for Israeli Art English

סימה סלונים

סימה סלונים, ישראלית, 1999-1910.

סימה סלונים נולדה ביפו בשנת 1910 וגדלה בשכונת מנשייה. אביה היה הרב שניאור זלמן סלונים, שכיהן בתפקיד הרב הראשי ביפו. בשנת 1934 למדה ציור אצל משה מוקדי ופנחס ליטבינובסקי, וכן אצל יצחק פרנקל בסופי השבוע. בין השנים 1936-1935 שהתה בפריז, צרפת, כשהיא מסתירה עובדה זו מאביה. היא למדה אמנות ועבדה לפרנסתה כאומנת. סגנונה הושפע מציירי "אסכולת פריז", ובייחוד מזה של חיים סוטין. עם שובה לארץ ישראל, בשנת 1938, התיישבה בחיפה. בזמן מלחמת העולם השנייה שירתה בהגנה במסגרת המחלקה לעברית של הצנזורה. בשנת 1953 הצטרפה למקימי כפר האמנים עין הוד.

יצירותיה המוקדמות של סלונים הושפעו מן הציור של "אסכולת פריז". בשנות ה-50 של המאה ה-20 עבר ציורה תהליך של הפשטה.

לימודים

1934 ציור אצל פנחס ליטבינובסקי, משה מוקדי ויצחק פרנקל
1936-1935 אקדמיה לאמנות גרנד שומייה, פריז, צרפת
1938-1937 הוראת אמנות, לונדון, אנגליה
1955 בקירוב קורס ליטוגרפיה, עין הוד

הוראה

1937 ציור, בית הספר המשותף ע"ש אהרונוביץ, כפר מל"ל
1939-1938 ביה"ס המחוזי, דגניה א'
1977-1964 סמינר אורנים, טבעון
מדריכה בקורסים למורים וגננות

פרסים

1942 פרס דיזינגוף
1950 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1955 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1959 פרס "מלאך", עין הוד
1959 פרס המועצה הציבורית לאמנות, חיפה
1962 פרס דיזינגוף
1972 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1983 פרס הנגב, ירוחם