Information Center for Israeli Art 38
English

שאול סלו

שאול סלו, פסל ואדריכל, נולד במכסיקו סיטי, מכסיקו 1947. עלה לישראל 1974. מתגורר בקיבוץ עין גב.

לימודים

1965-71 ב"א, הפקולטה לארכיטקטורה, האוניברסיטה הלאומית העצמאית, מכסיקו
1977-80 צילום, מכללה אזורית, עמק הירדן
1981-82 קרמיקה, מכללה אזורית, עמק הירדן
1983-84 קרמיקה ופיסול, סדנת דוד פיין, מכללת תל חי

הוראה

פיסול מכללת תל חי

פרסים

1987 פרס עידוד היצירה, מועצה אזורית, עמק הירדן

פסלים במרחב הציבורי