Information Center for Israeli Art English

אילנה סלמה אורתר, נולדה באלכסנדריה ב-1949. 1975-88 שימשה כאוצרת לאמנות בגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.1992 הצטרפה לקבוצת העריכה של המגזין של אמנות וספרות ,ע"ש "LEVANT- CAHIER DE LA MEDITERANEE" (הלבנט- חוברת של מזרח התיכון) תחת החסות של שגרירות הצרפתית.

לימודים

1972 תואר ראשון בתולדות האמנות ובצרפתית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1979-80 קורסים לרישום בהדרכת מיכה אולמן, אוניברסיטת חיפה
1986 תואר שני, תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

הוראה

1997-2000 אוניברסיטת בן-גוריון, ב'ס לתקשורת
1998מכללת הגליל המערבי
1998 ב'ס תיכון לאמנות ע"ש תלמה ילין, גבעתיים
1999-2000 ב'ס עממי לאמנויות יפות, ליון, צרפת

פרסים

1988 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1993 מלגה לכתיבת מחזה תסריט ולעריכת סרט וידאו-ארט, מקרן בומרשיי של משרד החינוך והתרבות של צרפת
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט